Izolacepir s.r.o.

Ocelové konstrukce

Zajišťujeme kompletní přípravu od vypracování projektové dokumentace,  cenového návrhu, reálného termínu dokončení stavby až po samotnou realizaci stavby včetně dokončovacích prací v objektu. Pomáháme klientům i se všemi potřebnými dokumenty ke kolaudaci stavby.

Samozřejmostí je i doložení všech potřebných atestů a zkoušek k dodávaným materiálům a technologiím, přičemž všechny používané materiály a technologie vždy konzultujeme s klientem, abychom společně vybrali nejvhodnější a nejefektivnější variantu.

1.

Konzultace se zákazníkem

2.

Příprava dokumentace

1.

Dokumentace