Izolacepir s.r.o.

Kontaktní zateplovací systém stěn – kvůli teplu v domě

Kontaktní zateplovací systémy stěn (ETICS) jsou nejoblíbenějším typem stěn stavěných v obytných budovách v ČR. Pojďme se o nich tedy dozvědět co nejvíce. Zejména v kontextu výběru správné izolace.

Dvouvrstvé vnější stěny se vyznačují konstrukcí, ve které máme dvě vrstvy, tedy nosnou a izolační. Každá z nich je vyrobena z jiného materiálu s jinými vlastnostmi. První vrstvou je nosná [stavební] stěna – tradiční s použitím cihelných prvků z keramických dutinových cihel nebo pórobetonu o tloušťce 24 až 30 cm. Druhá vrstva slouží jako izolace stěn, zakončená tenkovrstvou omítkou, v případě tradičního způsobu např. polystyrenem nebo minerální vatou. Tloušťka takové vrstvy se pohybuje od 10-50 cm. Při použití izolačních desek termPIR ETX však můžeme dosáhnout lepších tepelných parametrů použitím tenčí vrstvy izolace – i o polovinu! Za připomenutí stojí i další aspekty použití izolačních desek – dokonalá lambda, životnost, nízká nasákavost, mechanická a biologická odolnost atd. Ve výsledku lze v případě dvouvrstvé varianty hovořit o tloušťce stěny 30-40 cm.

Součinitel prostupu tepla

Bez ohledu na tloušťku stěn, kolik mají vrstev a z jakého materiálu jsou, jednou z klíčových otázek s tím souvisejících je součinitel prostupu tepla U. V současné době, od roku 2021, je podle pokynů pro novelizaci technických norem tento parametr vyšší než 0,20 W / (m² · K) pro vnější stěny. Čím nižší je hodnota U, tím lepší je tepelná izolace stěn. Dvouvrstvé stěny umožňují dosáhnout velmi nízké hodnoty U, protože tloušťku izolace snadno přizpůsobíte potřebám dané konstrukce. Mimochodem, je vhodné dodat, že použití vhodného materiálu pro konstrukční vrstvu (zdivo) má velký význam.

Gór-Stal a Izolacepir, proto společně se společností Termo Organika vytvořil zateplovací systém ETICS, který umožňuje využít výhod moderních PIR izolací v aktuálně nejoblíbenějším systému zateplení budov: světlo-vlhká metoda, známá také jako bezespárový zateplovací systém. (BSO) nebo v angličtině External Thermal Insulation Composite System (ETICS). Chystáme se vytvořit zateplovací systémy i jinými dodavateli příslušenství.Skládá se z izolačních desek termPIR® ETX, vhodně zvolených lepidel, sklotextilní síťoviny(perlinky), několika druhů tenkovrstvých omítek a barev se speciálními základními nátěry. Systém je doplněn sadou doplňků nezbytných pro správnou tepelnou izolaci.