Izolacepir s.r.o.

Bezkonkurenční izolace pro šikmou střechu

Princip zateplení šikmé střechy je jednoduchý. Pokud je podkroví vytápěno a využíváno, musí být střecha tepelně izolována. Jinak teplo unikne tudy. Je třeba připomenout, že tepelná izolace je dlouhodobá investice. Zateplením rozhodujeme o tom, jakou hodnotu bude mít dům v budoucnu.

PIR desky se používají jako součást zateplovacích systémů. Používají se mimo jiné pro izolace šikmých střech, půd, plochých střech a teras, izolace stěn, stropů, sklepů, základů a podlah. Vyznačují se vysokými izolačními parametry, a zároveň nízkou hmotností a nízkou nasákavostí.

Použití termPIR desek pro zateplení šikmé střechy je nejlepším možným řešením pro lidi, kteří oceňují nízký součinitel tepelné vodivosti, a tím snížení spotřeby energie potřebné k vytápění objektu. S výhodou úplného odstranění tepelných mostů a vysoké účinnosti. Díky izolační desce termPIR se snižují celkové náklady na zateplení střechy díky nižším účtům za tepelnou energii. Zateplení střechy tímto materiálem je zárukou nejvyšší kvality a dlouhodobé použitelnosti.

Existují dvě možnosti instalace izolačních desek termPIR: nadkrokevní systém během výstavby a podkrokevní systém ve stávající budově. Více na toto téma na: https://termpir.eu/dach-skosny,1 a

Stojí za zmínku, že počet energeticky účinných domů postavených v ČR každým rokem roste. Nové domy postavené od roku 2021 budou muset být stále energeticky úspornější. Již nyní vidíme potřebu používat izolační materiály s lepšími tepelnými parametry. Chytrým výběrem můžeme hodně ušetřit, ale také se postarat o tepelnou pohodu, zdraví a životní prostředí.