Izolacepir s.r.o.

Jak izolovat šikmou střechu v podkrokevním systému?

Správná izolace střechy umožňuje plnou ochranu před únikem tepla, a tím přispívá ke snížení nákladů na provoz budovy. Pro šikmé střechy existuje mnoho materiálů, které lze použít. Moderní PIR panely patří k těm, které nejlépe splňují přísné požadavky platných technických podmínek na energetickou náročnost budovy. Budou dobře fungovat jak pro nadkrokevní izolaci, tak pro mezikrokevní nebo podkrokevní izolaci. Pojďme se blíže podívat na rozdíly mezi nimi a podívat se, jaké výhody má podkrokevní systém.

Izolace šikmé střechy – jaké jsou možnosti?

PIR desky jsou vyrobeny z polyisokyanurátu, který má pěnovou strukturu s bublinkami naplněnými pentanem nebo hepta-fluoropropanem. Tyto plyny zajišťují nízký součinitel tepelné vodivosti, což znamená vysokou tepelnou izolaci. Mohou být použity pro izolaci v nadkrokevním systému, umístěné na krovu a pod střešní krytinou. Je to možné díky dobré odolnosti PIR desek vůči zatížení a jejich zanedbatelné nasákavosti, která neomezuje izolační vlastnosti. Desky lze použít i v mezikrokevním systému, který spočívá v jejich nařezání na příslušné rozměry a uložení mezi trámy tvořící krov. To však vyžaduje další podkrokevní nebo nadkrokevní vrstvu, aby se eliminovaly tepelné ztráty povrchem dřeva. Poslední možností je podkrokevní izolace, kdy se desky upevňují pod vazníky a vytvářejí s nimi jednolitou rovinu.

Jaké jsou výhody podkrokevního systému?

Podkrokevní systém umožňuje rychle provést potřebné práce. Upevnění na vnitřní straně budovy umožňuje uspořádání tepelné izolace bez odstranění krytiny. Výhodou této technologie s použitím PIR panelů bude skutečnost, že vzhledem k velmi dobrým parametrům nemusí být vrstva materiálu silná. Mezi výhody patří také nízké náklady na provedení prací a možnost jejich realizace za jakýchkoliv povětrnostních podmínek.

U novostaveb doporučujeme nadkrokevní izolaci. Ve stávajících budovách je dobrou volbou podkrokevní izolace z PIR desek.

Zateplení šikmé střechy provádíme pomocí desek z PIR pěny, které se vyznačují vysokými izolačními parametry, zároveň nízkou hmotností a nízkou nasákavostí. Zateplení střechy tímto materiálem je zárukou nejvyšší kvality a dlouhodobé použitelnosti.

V jakých situacích byste se měli rozhodnout pro zateplení šikmé střechy?Šikmá střecha by měla být izolována, pokud je podkroví budovy využíváno jako obytná část. V opačném případě si můžete dovolit nainstalovat na strop pouze těsnou izolaci, která zabrání úniku tepla z budovy. Účinně provedená izolace podkroví umožňuje tuto místnost upravit na jinou místnost nebo technickou místnost.